Giriş Yap

 

Özgeçmiş Arama Sayfası
Özgeçmiş bilgilerinin detaylarına tablara tıklayarak ulaşabilirsiniz.  
SEMAHAT ÖZDEMİR
Doçent
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
semahatozdemir@iyte.edu.tr
+90 232 750 71 81

Araştırma Konuları :
mekansal planlama politikaları, planlama hukuku, kentsel arsa politikaları, kırsal alan planlaması

 •  
 • Akademik Geçmiş
 •  
 • Makaleler
 •  
 • Bildiriler
 •  
 • Kitaplar
 •  
 • Kitap Bölümleri
 •  
 • Verdiği Dersler
 •  
 • Tez Danışmanlıkları
 •  
 • Ödüller
 •  
 • Üyelikler
 •  
Eğitim Türü
Kurum Adı
DoçentİYTE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Yrd. Doç.İYTE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
DoçentİYTE ŞEHİRCİLİK A.B.D.
LisansORTADOĞU TEKNİK ÜNV. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Yüksek LisansODTÜ FEN.BİL.ENS. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
DoktoraDEÜ FEN.BİL.ENS. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Bu sayfada gösterilen bilgiler İYTE Personel Takip Programı'ndan alınmıştır.
#
Makale Adı
Yayınlandığı Dergi Adı
Yayınlanma Tarihi
[Expand] “Aynayı Kendimize Tutmak”Planlama2004
[Expand] Burası Son Adresim Diyebilmek İzmir Kent Kültürü Dergisi2001
[Expand]  “Yeniden Düşünmek”Planlama2001
[Expand] The Effects of the Privatization Process of Public Lands on İzmir Planlama, Journal of the Chamber of City Planners, Special Edition 2, An English Collection1996
[Expand] Bir Habitatçının AnımsadıklarıEge Mimarlık1996
[Expand] Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesinde İzmir’in Payına Düşenler”, PlanlamaPlanlama1995
[Expand] Hazine Arazilerinin Rastgele Satışı OnaylanamazEge Mimarlık1994
[Expand] Artık Yerel Yönetimler ve Bakanlıklarda Mülkiyetlerindeki Kamu Arazilerini Satma HazırlığındaEge Mimarlık1994
[Expand] Planlı Karşıyaka Bize Neler SunuyorEge Mimarlık1992
[Expand] Paftadan Mekana, Gecekondudan Toplu Konuta YoğunlukEge Mimarlık1991
[Expand] 18. Madde Düzenleme Sınırları İmar Planı Tasarımı Aşamasında BelirlenmelidirBayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler1991
[Expand] Islah İmar Planlarıyla Geri Dönülmez Adımlar AtılmadanMimarlık1989
[Expand] Pazar Olgusunu Yaratan NedenlerMimarlık1980
#
Bildiri Adı
Kitapcık/Dergi Adı
Yayınlanma Tarihi
[Expand] İzmir-Urla Örneğinde Kapalı Yerleşmelerin DeğerlendirilmesiYeni Yaşamlar, Mekanlar, Sınırlar2010
[Expand] Mekansal Planlama ve JeodeziTUJK Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu2010
[Expand] 19. yüzyılın Son Çeyreğinde İzmir'de Yoksulların Barınma Sorununa Çözüm ArayışlarıODTÜ Mimarlık Tarihi Kongresi2010
[Expand] Jeotermal Uygulamaların Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme İzmir-Balçova ve Denizli-Kızıldere Jeotermal BölgeleriV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu2009
[Expand] II. Abdülhamid Döneminin Osmanlı Planlama Düşüncesine ve İmar Faaliyetlerine Yeniden BakışXI International Congress of Social and Economic History of Turkey2008
[Expand] Changing Dynamics of Urban Transformation Process in Turkey: Izmir and Ankara Cases.Proceedings of the 47th International Congress of the European Regional Science Association2007
[Expand] The Effects of Property Relations on Urban Renewal ProjectsProcee.dings of the 46 th International Congress of the European Regional Science Association2006
[Expand] Yaşanan Değişim Sürecinde Planlama da Yeniden Yapılanmak ve Yeni Mücadele Yöntemleri bulmak ZorundaPlanlama, Siyaset, Siyasalar, Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi,2006
[Expand] Landslide, Earthquake&Flood Hazard Risks of Izmir Metropolitan City, A Case: Altındag Landslide AreasProceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology2006
[Expand] Gecekondu (squatter) Developments in the Metropolitan City of İzmir in last 20 Years”, Architects and DisastersArchitects and Disasters2005
[Expand] Karaburun Yarımadası Deneyiminden Planlama Pratiğimize AktarabileceklerimizPlanlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar, Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu2005
[Expand] Planlamada Yeni Bir Süreç, Yeni Bir Dil ve Yeni Bir Kurumsal Yapı Gerekliliği ÜzerineDünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu2004
[Expand] İmar Afları Sonrasında İzmir’de GecekondulaşmaYoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama2002
[Expand] Planlamanın Değişmekte Olan Kurumsal YapısıGeleceği Planlamak2001
[Expand] Beldelerine Yabancı PlanlarGeleceği Planlamak2001
[Expand] 21. Yüzyılda İki İzmir 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Uluslararası Sempozyumu2000
[Expand] The Assesment of HABITAT in terms of Tourism1st International Tourism Congress 2000
[Expand] Meşrulaştırdıklarından Ötürü Meşruiyetini Yitiren PlanlamaPlanlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları1997
[Expand] Yeşil Alan Donatımının Niceliksel Saptanması, Yeni Bir YöntemTürkiye’de Şehirciliğin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirmesi1991
#
Kitap Adı
Yazarlar
Yılı
[Expand] Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma, 1 nolu kitap, Kentleşme ŞurasıSemahat Özdemir vd.2009
[Expand] KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023S. Özdemir vd.(yazar isimleri kitapta yer almamaktadır)2010
[Expand] Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma StratejisiK.Velibeyoğlu, S. Özdemir vd.,2014
#
Kitapta Yazılan Bölümün Adı
Kitap Adı
Yılı
[Expand] Özgürlükler, Demokrasi, Barış Kenti İzmir- Uygar İzmir İzmir’i Yeniden Düşünmek ve Düşlemek-İzmir Kent Kurultayı2010
[Expand] Kent Toprağında Mülkiyet İzmir’in Kentleşme- Çevre- Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri Birinci Cilt: Kentleşme Raporu1998
[Expand] Kentsel Gelişme ve Çevre Sorunlarıİzmir’in Çevre Sorunları1995
[Expand] Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi Devlet Politikası Haline GelirkenKent, Planlama, Politika, Sanat: Tarık Okyay Anısına Yazılar1994
[Expand] Arsa Pazarının Oluşmasında İmar Planının İşlevleriTürkiye’de İmar Planlaması1980
[Expand] Gaziantep- Burjuva Demokratik Sistem- Bölgesel Toplama Dağıtma Merkezi- Yoğun Yerleşim SeçeneğiDeğişik Siyasal Seçeneklere Göre Gaziantep Kent Planlaması1980
[Expand] Bölgesel Gelişme Çalışma Grubu2004 Türkiye İktisat Kongresi - Çalışma Grubu Raporları IV2004
Dersin Kodu
Dersin Adı
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2004 - Bahar
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
 [Expand]CP202PLANLAMA TASARIMI I
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2004 - Güz
 [Expand]CP434SEHIRSEL POLITIKA,PLANLAMA VE UYGULAMALAR
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]UD490NICEL PLANLAMA TEK.
 [Expand]CP552KONUT VE ARSA POLITIKASI
 [Expand]CP552KONUT VE ARSA POLITIKASI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2005 - Bahar
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2005 - Güz
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2006 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2006 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2006 - Güz
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP552KONUT VE ARSA POLITIKASI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2006 - GÜZ
 [Expand]CP552KONUT VE ARSA POLITIKASI
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2007 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2007 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2007 - Güz
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2007 - GÜZ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2008 - Bahar
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2008 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2008 - Güz
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2008 - GÜZ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2009 - Bahar
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2009 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2009 - Güz
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2009 - GÜZ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2010 - Bahar
 [Expand]CP202PLANLAMA TASARIMI I
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2010 - BAHAR
 [Expand]CP202PLANLAMA TASARIMI I
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2010 - Güz
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]CP434SEHIRSEL POLITIKA,PLANLAMA VE UYGULAMALAR
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2010 - GÜZ
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2011 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2011 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2011 - Güz
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2011 - GÜZ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP343ŞEHİR EKONOMİSİ
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2012 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2012 - BAHAR
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2012 - Güz
 [Expand]CP453KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM PRENSİPLERİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2012 - GÜZ
 [Expand]CP453KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM PRENSİPLERİ
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2013 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2013 - Güz
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2014 - Bahar
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
 [Expand]CP482PLANLAMANIN YASAL VE IDARI YONLERI
 [Expand]UD691SEMİNER
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2014 - Güz
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP552KONUT VE ARSA POLITIKASI
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2015 - Bahar
 [Expand]CP384PLANLAMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ
 [Expand]CP202PLANLAMA TASARIMI I
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2015 - Güz
 [Expand]CP401KENTSEL TASARIM
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
 [Expand]UD691SEMİNER
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2015 - ÖĞRENİM ÖNCESİ ALINAN DERSLER
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2016 - Bahar
 [Expand]CP384PLANLAMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ
 [Expand]CP302PLANLAMA TASARIMI III
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2016 - Güz
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
[Collapse]Dersin Verildiği Dönem: 2017 - Güz
 [Expand]CP111ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİR PLANLAMA
 [Expand]CP301PLANLAMA TASARIMI II
Bu sayfada gösterilen bilgiler İYTE Öğrenci Bilgi Sistemi'nden alınmıştır.
#
Tezin Yazarı
Tezin Başlığı
Tarihi
[Expand] Rabia Bolposta The ıntegration of land use planning process with water resources management: Analysis of küçük Menderes river basin catchment area-Turkey2012
[Expand] Özlem Taşkın Erten Questioning the privatization of public space: the "publicness" of shopping centers2011
[Expand] Uğur YankayaModeling the effects of land use characteristics on mode choice for home-based work trips: The case of Istanbul2011
[Expand] Ahmet Kıvanç KutlucaDeveloping a strategic decision- making process for local energy planning and urban land- use evaluations: The case for Balc¸ova geothermal energy2009
[Expand] Yakup Eğercioğlu The effects of improvement plans on urban transformation process in illegal built up/squatter areas in Turkey: İzmir and Ankara cases2008
[Expand] Nilgün Kiper Resettlement Of immigrants and planning in İzmir during the Hamidian Period2006
[Expand] Hasibe Velibeyoğlu Development trends of single family housing estates in İzmir metropolitan fringe area2004
[Expand] Ahmet Çetin Changing process of the physical and social structure of Eski Foca 2002
[Expand] Ali Kemal Çınar Analysis Of Illegal Physical Development In Metropolitan Cities: An İzmir Case2002
[Expand] Nursen Kaya Analysis of the Interaction between Theory and Practice in Urban Planning: Understanding İzmir Experience2002
[Expand] Ahmet Kivanc Kutluca Potential natural hazard areas in Izmir built-up zone case study:Altindag landslide areas2001
[Expand] Ahmet Kıvanç KutlucaPotential natural hazard areas in İzmir built-up zone case study: Altındağ landslide areas2001
[Expand] Hanife Nacak Aquaparks-location requirements and design criteria2000
[Expand] Neslihan Karataş Effects of land-ownership transformation in metropolitan fringe areas on existing urban pattern(a case study of ayrancilar-Torbali)2000
[Expand] Seda Baydere Noise analysis in urban areas and alternative solutions2000
[Expand] Ertunç Goncagül A new method in the process of creating urban form:urban coding 1999
[Expand] Neriman Yörür Use of public lands for mass housing projects in the privatization process-İzmir case1999
[Expand] Tankut Gökçen Urban design for disabled people1999
[Expand] Feral Geçer The desing of informationelements in urban areas; a case study at Izmir, Kemeraltı1999
[Expand] Işın Girgin In the changing social structure problems of women and children who are in need of protection related with urban physicial structure and proposal for solution of this problem1998
Bu sayfada gösterilen bilgiler İYTE Öğrenci Bilgi Sistemi'nden alınmıştır.
#
Ödülü Veren Kuruluş
Ödülün Adı
Yılı
[Expand] ODTÜAtatürk Bursu1980
#
Üyelik Adı
Kuruluş
Detay
  TMMOB Şehir Plancıları Odası